Центр митрополита Андрея Шептицького

Переможець 2019

Львів

Чому ви подались на нагороду [відкриті двері]?

Впевнені, ми можемо стати хорошим прикладом для інших університетів чи організацій. Один з основних гасел УКУ є відкритість, тому цей термін став головною ідеєю при проєктування Центру Шептицького. З архітектурної точки зору, термін “відкритість” відіграє важливу роль у планувальній структурі будівлі, її взаємозв’язку з навколишнім середовищем. Простір центру є безбар’єрним, а заходи, що тут відбуваються є доступними для маломобільних груп людей.

Що означає бути доступними для вашої організації?

Для нас це означає, що Центр Шептицького надає свої послуги на рівній основі, без дискримінації, відвідати та скористатись нашими послугами можуть усі, незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, віросповідання, соціального чи майнового стану, національності, мови, стану здоров'я, а також інших обставин.

На вашу думку, інклюзія це — …

Створення гідних умов для забезпечення рівного доступу до освіти та суспільного життя.

Чи є у вашій організації програма розвитку інклюзії? Що саме ви робите у цьому напрямку?

З метою організації інклюзивного навчання та забезпечення супроводу осіб з особливими потребами у нас діє Сектор супроводу здобувачів вищої освіти з особливими потребами. Сектор супроводу займається:
- створенням інклюзивного освітнього середовища;
- застосування принципів універсального дизайну в освітньому процесі;
- приведення території, будівель та споруд у відповідність з потребами людей з особливими потребами;
- застосування в освітньому процесі української жестової мови, рельєфно-крапкового шрифту із залученням відповідних фахівців та педагогічних працівників;
- забезпечення доступності інформації в різних форматах (шрифт Брайля, збільшений шрифт, аудіо, відео формати)
- провадить інформаційно-просвітницьку діяльність з формування толерантного ставлення до здобувачів освіти з особливими освітніми потребами.

Також при УКУ діє “Емаус” - центр підтримки осіб з особливими потребами, який проголошує нову модель суспільства, в якому кожну людину з неповносправністю цінують та приймають.

Також тебе може зацікавити інтерв'ю з...